Welkom bij het Rotterdams Vocaal Ensemble


Klik op de poster voor meer informatie!

Het Rotterdams Vocaal Ensemble is een projectkoor dat in mei 2006 is opgericht. Het koor organiseert twee koorprojecten per jaar, waarin telkens in een korte periode verrassende en bijzondere programma’s worden voorbereid. Deze projecten worden afgerond met concerten in Rotterdam en de regio Rijnmond.

Het repertoire van het RVE omvat vele stijlperioden uit de muziekgeschiedenis, vanaf de Renaissance tot de 21e eeuw, zowel a-capellawerken als oratoriumrepertoire. Sinds 2008 wordt in de Rotterdams Prinsekerk jaarlijks de Johannes of Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach uitgevoerd met begeleiding van een barokorkest. In het voorjaar van 2014 werd de Brockes Passion uitgevoerd, een pasticcio van de werken van Kaiser, Händel en Telemann en daarna volgde een workshop Scandinaviscshe en Baltische koormuziek. December 2014 stond in het programma “Canta Venetia” de madrigaalkunst van de Venetiaanse muzikale grootmeester Claudio Menteverdi centraal.

Van deelnemers aan de projecten wordt verwacht dat zij koorervaring hebben, zelfstandig het programma kunnen instuderen en dat zij beschikken over een gezonde zangstem. De grootte van het koor wordt per project bepaald en is afhankelijk van het repertoire. Bij de samenstelling van het koor wordt gestreefd naar een mix van jonge talentvolle en ervaren koristen.

Zin om zélf mee te zingen? Meld je aan via Janneke Spruijt; info@rotterdamsvocaalensemble.nl of 0612181429

Foto RVE